Žene sa imenom MARIJA su PLEMENITE i DOBRE. a  sa sobom nose ČISTOTU i BISTAR UM.

Žene sa imenom MARIJA su PLEMENITE i DOBRE. a sa sobom nose ČISTOTU i BISTAR UM.

3 јула, 2019 Off By botanika

Drage naše Marije, vaše ime je toliko lepo, slatko, i nežno i vi biste trebale da budete zaista ponosne na svoje ime i da ga izgovarate sa puno ljubavi. Jako je važno da napomenemo i to, da je vaše ime sveto ime.

Ime Marija je pravo „biblijsko ime“ koje je veoma popularno kako u svim hrišćanskim zemljama, takođe i u raznim varijacijama rasprostranjeno je i u ostalim zemljama sveta, a kako će u daljem tekstu biti i detaljnije objašnjeno i opisano.

Poreklo ženskog ličnog imena Marija 

Smatra se da ime Marija vodi poreklo od starohebrejskog imena „Miryam“, ali svoje korene ima i u grčkom, latinskom i u egipatskom jeziku.

Marija (Devica Marija), je bila prema Bibliji majka Isusa Hrista, Sina Božijeg, a koji je bio začet „bezgrešnim“ putem i rođen u Nazaretu.

 

Značenje ženskog vlastitog imena Marija 

U pogledu tačnog značenja pomenutog vlastitog imena Marija, postoje brojne nedoumice i baš različita tumačenja, ali se pretpostavlja da tačan „prevod“ zavisi i od jezika u kome je ovo ime i prvi put pomenuto, te tako:

– u hebrejskom jeziku, ime Marija koje je originalno navedeno kao Mirijam („mir“ + „jam“), znači u bukvalnom prevodu – „gorko more“ ili „gorčina mora“; „morska kapljica“;

– u egipatskom jeziku, ime je izvedeno od reči „myr“, a znači – „ona koja je voljena“; „žena koju Bog voli“; „čistota“; „duboka ljubav“; Nastavak na sledecoj strani

Стране: 1 2