Idealna živa ograda za vaše dvorište

Idealna živa ograda za vaše dvorište

јун 24, 2018 Off By coki

Priprema zemljišta

Pre sadnje potrebno je pripremiti zemljište na sledeći način: prekopati zemljište širine 50 cm čitavom dužinom planirane žive ograde, a dubine 40 cm. Sama tehnika sadnje je identična standardnoj sadnji drveća i grmlja. Ako sadimo dvoredno sadnice, širina između redova treba da je 30-50 cm, a razmak između sadnica 15-50 cm, u zavisnosti od uzrasta sadnice, vrste i visine (gustine) buduće žive ograde. Jesen je svakako najpogodnije godišnje doba za sadnju.

Tehnika formiranja konačnog izgleda željene žive ograde počinje od momenta sadnje. Sadnice nakon sadnje u proleće prevršavamo na 10-15 cm, ukoliko su mlađe sadnice. Na ovaj način će se podstaknuti formiranje novih mnogobrojnih izdanaka sa svrhom formiranja gustoće i širine ograde.

Odaberite idealnu živu ogradu za vaše dvorište - © Pixabay

Ukoliko su već formirane starije sadnice, izjednačavamo visinu sa najmanjom u nizu. Ukoliko se sadi u jesen, ostaviti prvo prevršavanje za proleće zbog niskih temperatura i opasnosti od izmrzavanja izdanaka. Svakim sledećim orezivanjem postepeno povećavamo visinu za 3-10 cm, u zavisnosti od vrste, brzine rasta i konačne željene visine.

Samo redovnim orezivanjem se postižekompaktna, gusta i estetski prihvatljivaživa ograda. Prihranjivanje i čišćenje od korova se podrazumeva.

Стране: 1 2