Žene sa imenom KATARINA su ČISTE i BEZGREŠNE a sa sobom nose SVETLOST!

Žene sa imenom KATARINA su ČISTE i BEZGREŠNE a sa sobom nose SVETLOST!

21 августа, 2019 Off By botanika

Žensko vlastito ime Katarina, veoma je rasprostranjeno pre svega u hrišćanskim zemljama, a smatra se da je ubedljivo najčešće u Grčkoj, iz koje je i poreklom, a o čemu će biti više reči u nastavku ovog teksta.

Poreklo ženskog ličnog imena Katarina 

Kako je već i napomenuto, prema istraživanjima koja su sprovedena o poreklu imena Katarina, veruje se da je originalno ovo ime iz grčkog jezika, odnosno da potiče od grčke vlastite imenice (tj od grčkih ženskih imena) Haikaterine ili Aikaterine.

Međutim, neki drugi podaci, navode i potencijalnu mogućnost porekla imena Katarina od grčkih reči „katarza“ (iz Aristotelove poezije); ili od grčkih reči Hekateros ili Hekatarina, a ima i nekih izvora koji tvrde da je ime Katarina poreklom od imena grčke boginje Hekate (boginja smrti po grčkoj mitologiji), ili da pak vodi poreklo od grčke reči „aikia“, a što je vrlo bitno kod tačnog i preciznog tumačenja značenja ovog ličnog ženskog imena.

Latinski naziv imena Katarina je Catharina, a prevod ovog imena je prvobitno bio Ekatarina.

 

Značenje ženskog vlastitog imena Katarina 

Kod tačnog značenja vlastitog imena Katarina, postoje brojne nedoumice i neusaglašenosti, kao i dijametralno suprotna značenja koja se međusobno nikako ne slažu.

Tako je u prevodu sa grčkog i latinskog jezika, Aikaterine, Haikatarina ili Catharina, u značenju „svaki od dva“ ili „svaki od dvoje“, ali se smatra da u slobodnom prevodu ova vlastita imenica može da znači i „ona koja sija“; „ona koja je svetlost“; „ona koja je čista i bezgrešna žena“. Nastavak na sledecoj strani

Стране: 1 2