Žene sa imenom KRISTINA su MUDRE i PLEMENITE a sa sobom nose BOŽANSTVO!

Žene sa imenom KRISTINA su MUDRE i PLEMENITE a sa sobom nose BOŽANSTVO!

19 августа, 2019 Off By botanika

Drage nase KRISTINE, vi imate jedno od lepsih ženskih imena na ovim prostorima. Vaše ime je nosi dar Božanstva.

Iako je veoma „milozvučno“ i lepo ime za devojčice, a takođe se ubraja u grupu hrišćanskih i/ili „biblijskih“ i tradicionalnih ženskih imena, ime Kristina (kao ni njegova varijanta – Hristina), ne smatra se posebno popularnim imenom za žensku novorođenčad u našoj zemlji, kao ni u datim zemljama regiona, a što pak pokazuju statistički podaci prikupljeni u poslednjih nekoliko godina.

Poreklo ženskog vlastitog imena Kristina 

Žensko lično ime Kristina, poreklom je iz staro-grčkog jezika, i smatra se da potiče od grčke reči “Christós”, a koja ima značenje – hrišćanin; kršten; koji veruje u Boga.

 

Prema nekim etimološkim teorijama, ime Kristina je izvedeno od ženskog ličnog imena Hristina, koje je takođe slovensko ili pak po nekim stručnjacima, staro-grčko tj latinsko ime.

 

Šta znači ime Kristina? 

Kako je ime Kristina, poreklom iz grčkog i latinskog jezika, a u isto vreme se i vezuje za “čin svetog krštenja”, te time i za ime Isusa Hrista, ima značenje – “žena hrišćanka”; “ona koja je krštena”; “osoba koja je božanska”; “kći Božija”; “miropomazana”; “bezgrešna”; “ona kojoj se praštaju svi gresi”; “ona koja je dar od Boga”; “žena koju je sam Gospod poslao među ljude”. Nastavak na sledecoj strani.

Стране: 1 2