Žene sa imenom MIRJANA su STALOŽENE, ČUDESNE i FANTASTIČNE a sa sobom nose MIR i SIGURNOST!

Žene sa imenom MIRJANA su STALOŽENE, ČUDESNE i FANTASTIČNE a sa sobom nose MIR i SIGURNOST!

23 јула, 2019 Off By botanika

Drage naše MIRJANE, vi imate izrazito lepo i zvučno žensko ime. Žensko ime Mirjana, predstavlja jedno od najpopularnijih ženskih imena kod slovenskih naroda, a posebno je često i zastupljeno u Srbiji i hrvatskoj, bilo u svom originalnom obliku ili pak u vidu neke od brojnih „izvedenica“.

Poreklo ženskog ličnog imena Mirjana 

O poreklu pomenutog vlastitog ženskog imena Mirjana, postoji više teorija, pa prema nekima ovo ime potiče iz starohebrejskog jezika, a od imena Mirjam (Marija); sa druge strane tj prema drugoj teoriji, u osnovi ovog imena je korenska latinska reč „mir“/“mira“; dok treća teorija smatra da se ime originalno vodi kao lična imenica od reči hebrejskog porekla „miriam“.

Značenje ženskog vlastitog imena Mirjana 

Bez obzira na to koja je od prethodno pomenutih teorija najbolje prihvaćena, smatra se da lično žensko ime Mirjana, uopšteno potiče tj vezano je za reč „mir“, pa se pak tumači kao „osoba koja donosi mir“; ili „miroljubiva osoba“ ili pak kao „ona koja je mirna i tiha“. (nastavak na sledecoj strani broj 2)

Стране: 1 2 3