Žene sa imenom JELENA su SJAJNE i BLISTAVE  i one sa sobom nose BOŽANSKU LEPOTU!

Žene sa imenom JELENA su SJAJNE i BLISTAVE i one sa sobom nose BOŽANSKU LEPOTU!

5 јула, 2019 Off By botanika

Drage naše Jelene, vi imate ime koje je nosila najlepša žena u istoriji. Verovatno ste jako lepa žena, prepuna lepih ženskih manira. Morate biti ponosne na vaše prelepo ime i da ga sa ponosom nosite i izgovarate. Jer je to BOŽANSKO ime.
Prema starogrčkoj legendi, Jelena je bila najlepša žena koja je ikada hodala svetom, a bila je to ćerka Grčkog boga Zevsa i boginje Lede, i po svojoj ljupkosti i neverovatnoj lepoti, nadmašila je čak i savršenu Afroditu koja je pre nje smatrana najlepšom među božanstvima u Staroj Grčkoj.

Prema drevnom Homerovom spevu „Ilijada“, upravo je pomenuta Lepa Jelena i bila povod za izbijanje Trojanskog rata, a o kome su ispričane brojne legende, i prema kojoj je princ od Troje Paris „ukrao“ kraljicu Jelenu, ženu spartanskog kralja Menelaja u koju se na prvi pogled zaljubio, i odveo je sa sobom u Troju.

Poreklo ženskog ličnog imena Jelena 

Kako bi se moglo i pretpostaviti, ime Jelena poreklom je iz helenskog ili grčkog jezika, i potiče od reči „Helene“ ili „Elene“,a veoma je odomaćeno u brojnim hrišćanskim zemljama i u raznim varijetetima se sreće u svim svetskim zemljama i na svim kontinentima, ali je ipak najčešće u svojoj osnovnoj formi u Rusiji, Srbiji, Grčkoj, Hrvatskoj, Gruziji i Litvaniji.

Značenje vlastitog ženskog imena Jelena 

Koren reči Jelena je „hele“, i on u prevodu sa grčkog jezika znači „sjajna“; „blistava“; „lepa“; ili „božanska žena“; „sunčeva kći“; „boginja ili božija ćerka“.

Izvedena imena od ženske vlastite imenice Jelena 

Kako je već i napomenuto, od ličnog ženskog imena Jelena, u raznim zemljama sveta su izvedena imena koja su prilagođena određenom jeziku, a najpoznatija od njih su – Elena; Elica; Ela; Elka; Jela; Jelica; Jelenka; Jelka; Hellen; Lena; Lenka; Lela; Helena; Ellen; Elijana; Jeluška; Jelisaveta. Nastvak na sledecoj strani.

Стране: 1 2