Uloga i značaj navodnjavanje

Uloga i značaj navodnjavanje

24 јуна, 2018 Off By coki

Voda ima veliki značaj za pravilan razvoj biljke. Zadatak navodnjavanja jeste da reguliše neophodan vodni, vazdušni, toplotni, mikrobiološki i mineralni režim zemljišta, odnosno da obezbedi optimalne uslove za rast i razvitak biljaka u različitim vremenskim uslovima. 

 

Navodnjavanje poboljšava prirodne uslove. Pre svega utiče na vodne i zemljišne uslove, ali i poboljšava fizička i hemijska svojstva zemljišta. Radi obezbeđenja vode za navodnjavanje na rekama, jezerima i drugim vodnim rezervoarima podižu se vodozahvati i stanice sa pumpama.

 

 

Sistemi za navodnjavanje menjaju pravac i intenzitet prirodnih procesa u zemljištu i prizemnom sloju atmosfere usled čega ceo ekosistem dobija nova svojstva. Navodnjavanje zemljišta dovodi do povećanja vlažnosti u toku godine, promene radijacionog bilansa i sniženja temperature. Vlaženje zemljišta izaziva povećanje vlažnosti vazduha, posebno u letnjem periodu kada je navodnjavanje i najintenzivnije, što dovodi do sniženja temperature jer se veliki deo sunčeve energije troši na evapotranspiraciju i ne ide na zagrevanje vazduha.

 

Pri stalnom vlaženju temperatura zemljišta postaje niža od temperature vazduha. Na zemljištu koje se ne navodnjava relativna vlažnost je do dva metra dubine skoro ujednačena dok je kod navodnjavanog zemljišta najveća na površini pa sa visinom opada. Slično je i sa temperaturom koja danju u zemljištu koje nije navodnjavanoopada sa visinom, dok je kod navodnjavanja obrnuto. Navodnjavanje se može koristiti i kao sredstvo za zaštitu od mrazeva u jesen i proleće, jer se sa vodom unosi i toplota.

Uticaj navodnjavanja na mikroklimu zavisi od načina navodnjavanja, poljoprivredne kulture i površine koja se navodnjava. Najveći uticaj postiže se s kišenjem, a najmanji sistemom kap po kap. Kišenje, takođe, značajno snižava temperaturu u toku dana i povećava relativnu vlažnost.

Navodnjavanje, posebno u sušnom periodu, nadoknađuje deficit vode u vegetacionom periodu i utiče na faktore važne za rast biljaka. Uticaj vode na biljke je složen i važan, jer je voda sastavni deo biljke i za normalan rast, kvalitetan rod i planiran prinos potrebno je obezbediti optimalne količine vode. Takođe, potrebno je obezbediti i druge faktore koji utiču na razvoj biljke kao što su: toplota, svetlost i potrebne agrotehničke mere.

 

Nastavak na strani br. 2

Стране: 1 2