Izračunajte i saznajte da li ste ROĐENI ZA BOGATSTVO ILI SIROMAŠTVO!

Izračunajte i saznajte da li ste ROĐENI ZA BOGATSTVO ILI SIROMAŠTVO!

12 маја, 2018 Off By botanika

Da li znate da vaše ime i prezime može da vam odredi životni put? Možda je baš ono razlog za slabu zaradu. Iz svakog slova proizilazi broj, a kada ih saberete dobićete jednocifren broj i otkriti šta vas čeka.

 

1 – A, F, N, V
2 – B, G, Nj, Z
3 – C, H, O, Ž
4 – Č, I, P
5 – Ć, J, R
6 – D, K, S
7 – Dž, L, Š
8 – Đ, Lj, T
9 – E, M, U

 

Na primer: Jovana

5+3+1+1+1+1=12
1+2=3

 

Jedan

 

Broj jedan teži ka tome da uvek bude prvi. Te osobe se trude da savršeno obave svoj posao jer oni znaju da im od toga zavisi sopstveno samopoštovanje. Nikad se ne oslanjaju na druge i ne računaju na tuđu pomoć. Njih više zanima rad nego sticanje kapitala.

 

 

Nastavak na strani br. 2

Стране: 1 2