Adekvatan alat za održavanje vrta

Nastavak na strani br. 2

Udružena sadnja: Kako da gajite pasulj, tikve i kukuruz?

Većina poljoprivrednika različite kulture sadi odvojeno. Jasno odvajanje vrsta možda je produkt težnje čoveka ka redu i kontroli. Priroda se prema biljkama odnosi drugačijim principima, pa neke biljke mogu zajedno da se razvijaju.

 

Pre nego što su Evropljani naselili Severnu Ameriku, domoroci su uzgajali tri njima najznačajnije biljke zajedno. A to su kukuruz, pasulj i tikva. Ove tri kulture odlično se uklapaju zajedno, a u Americi ovakvu sadnju nazivaju baštom tri sestre.

Kako ova sadnja funkcioniše?

Stabljike kukuruza služe kao mreža za rast pasulja. Pasulj kao i druge leguminoze imaju sposobnost da azot iz vazduha ubacuju u zemljište, koje je veoma korisno za biljke. Ovaj proces se naziva azotofiksacija, koji je veoma koristan za gajenje kukuruza, kojem je potrebna velika količina hranjivih materija. Vrež tikve raste nisko i zbog velikih listova deluje kao prirodni malč, koji blokira rast korova i doprinosi isparavanju vode.

Tvorci ove tehnike sadnje pridavali su veliki kulturološki i duhovni značaj biljnim vrstama. Savremeni nutricionisti pronašli su ovoj kombinaciji još jednu pozitivnu stvar: kada se konzumiraju zajedno, kukuruz i pasulj, imaju veliku količinu aminokiselina kompletnog proteina, i zato ova kombinacija spada u odlične vegeterijanske obroke. Tikva dodaje dodatnu količinu minerala i vitamina.

Kukuruz - © Pixabay

Odabir sorti

Kukuruz: Odabir sorte zavisi od namene, u originalnom receptu birali su sortu koja je odlična za pravljenje brašna ili tortilja. Ovaj sistem funkcioniše i sa kukuruzom šećercem. Treba izbeći moderne sortekukuruza kratke stabljike, jer će pasulj nadvladati niske stabljike. Savet je da stabljike budu veoma visoke.

Pasulj: Tradiconalno, gajen je onaj pasulj koji je dobar za sušenje i kasnije čuvanje, ali možete posaditi i one koji se konzumiraju sveži. Ovde treba odabrati neku od sorti koja puzi, a ne one koje rastu u grmu.

Tikva: Kod tikvi je veoma važno da izaberete sortu koja stiže u jesen i čiji se vrež širi po zemlji.

 

 

Nastavak na strani br. 2

Koliko je teško živeti od proizvodnje mleka

Reprodukcija, ishrana životinja, metabolizam, obrada papaka, pravilne procedure muže, profilakse, kao i  pravilna dezinfekcija objekata samo su neki od parametara koji se moraju združeno posmatrati ako farmeri žele da žive od mlečnog govedarstva, upozoravaju veterinari.

Krave - © Agromedia

„Ne možemo imati reproduktivno dobre krave ako imamo lošu ishranu. Takođe, ne možemo imati dobru ishranu i dobre krave ako životinje imaju problem sa ishranom. Nama je ideja da kroz zaokružen ceo ciklus proizvodnje pokušamo da farmerima obezbedimo limit mlečnosti koji je potreban da bi on bio održiv“, objašnjava Bojan Blond, specijalista veterinarske medicine i  predsednik Udruženja veterinara velike prakse Srbije.

„Prema informacijama kojima raspolažem, prosek mleka po kravi na farmama južno od Dunava i Save je ispod 8 litara, a sa tim prosekom farmer ne može biti konkurentan. U Vojvodini je situacija malo bolja – negde oko 18 litara. Smatra se da je proizvodnja isplativa tek sa prosekom od 22 litre. Mi, znači, moramo da utrostručimo proizvodnju da bismo bili konkurentni“, rekao je Blond na predavanju „Održiva stočarska proizvodnja danas“, koje je nedavno održano u Valjevu. Ovo predavanje održano je s ciljem da se ukaže proizvođačima da jedino praćenje svih relevatnih parametara može dovesti do održivog stočarstva i samim tim zaustavljanja trenda opadanja broja životinja.

Da ostvaruje prosečnu proizvodnju mleka, koja se smatra rentabilnom, može se pohvaliti Aleksandar Žujović iz lajkovačkog sela Vračević. Mlečnim govedarstvom je počeo da se bavi 2008. godine. Na farmi ima 40 grla, što muznih krava, što ostalih kategorija goveda, a trenutni mlečni prosek prelazi 30 litara.

 Aleksandar Žujović - © Dejan Davidović/Agromedia

 

Nastavak na strani br. 2

Proizvodnja mleka – težak posao ali sa sigurnom zaradom

Mlečno govedarstvo naizgled je unosan posao. A da li je stvarno tako, odgovor smo potražili na farmi krava nadomak Lajkovca, gde se porodica Trišić predano punu deceniju bavi proizvodnjom mleka.

Mileta Trišić, stočar iz okoline Lajkovca - © Foto: Dejan Davidović

Ovo je veoma težak posao. Mislim da je od ovoga jedino teže raditi u jamskom rudniku. Sve ostalo je lakše, ratarstvo, tov bikova… Kod proizvodnje mleka neophodno je da u štali neko bude prisutan tokom celog dana. Potrebno je objekat počistiti, krave ujutru nahraniti, pomusti, u podne dati silažu, uveče ponovo muža. Nema godišnjeg odmora, slobodnog dana“, ovako Mileta Trišić, proizvođač mleka iz lajkovačkog sela Vračević, opisuje posao onih koji su odlučili da se bave mlečnim govedarstvom.

Krave na farmi Trišića - © Foto: Dejan Davidović

Ipak, kako kaže, iako je teško, na ovaj korak njegova porodica se odlučila jer je u ovom poslu sigurnija zarada. Šestočlana porodica Trišić inače isključivo živi od poljoprivrede. Svi su angažovani u radu na farmi, a povremeno angažuju i jednog radnika.

 

Nastavak na strani br. 2

5 faktora koji utiču na proizvodnju ovčijeg mleka

Na proizvodnju mleka, odnosno mlečnost kod ovaca utiče više faktora. Pre svega veoma su bitni genetska osnova, uslovi ishrane i zdravstvena zaštita. Saznajte kojih su to 5 faktora koji u najvećoj meri određuju mlečnost ovaca.

Ovce - © Pixabay

1. Rasa ovaca

Od velikog značaja za proizvodnju mleka je sama rasa ovaca, pod uslovom da vladaju minimalni uslovi da može da se ispolji genetski potencijal. Najmlečnije rase ovacasu istočno frizijska, avasi, lakon, sardinijska i druge.

2. Ukrštanje rasa

Ipak, ukrštanje različitih rasa je brz i efikasan način povećanja proizvodnje mleka. Od svih mlečnih rasa istočnofrizijska ovca je najznačajnija zbog prenošenja osobina visoke mlečnosti na meleze rasa sa kojima se ukršta.

Ovce - © Agromedia

3. Uzrast ovaca

Uzrast ovaca, takođe, je veoma značajan za proizvodnju mleka. Ovce koje se prvi put jagnje i starije od 8 godina imaju značajno manju količinu mleka. Maksimalna količina mleka kod ovaca manje mlečnosti luči se u 3 i 4 laktaciji. Mlečnije rase koje imaju veliku količinu mleka, najproduktivnije su u periodu između 3 i 6 laktacije.

 

Nastavak na strani br. 2

Kako ishrana stoke utiče na kvalitet i promenu sastava mleka

U zavisnosti od količine, vrste i kvaliteta konzumirane hrane menja se nivo proteina i količina mlečne masti u mleku. Dobijanje kvalitetnog mleka je proces koji zavisi od više činilaca a više o tome saznajte u daljem tekstu.

Krave - © Pixabay

Konzumiranje hrane

Značaj povećanja konzumiranja hrane je u smanjenju uticaja negativnog bilansa energije kod krava na početku laktacije. Kako krave ulaze u pozitivni bilans energije, telesna masa i kondicija počinje da im se vraća, a tada proizvode mleko sa normalnim udelom proteina i masti.

 

Povećanje konzumiranja hrane može da poveća sadržaj proteina za 0,2-0,3 procentnih poena. Visokoproizvodne kravekonzumiraju dnevno 3,5-4,0% suve materije po  obroku od telesne mase. Proizvodnja mleka i njegovih komponenata može da bude ograničena ako životinje konzumiraju manje SM od 3,5% TM. Neke krave uz takvo konzumiranje ne mogu da ispolje u potpunosti svoje genetske kapacitete.

Činioci koji mogu da utiču na nivo konzumiranja hrane su:

  • učestalost i redosled hranjenja,
  • vlažnost obroka (treba da bude manja od 50%),
  • konkurencija među kravama (u slobodnom sistemu držanja),
  • nagle promene obroka,
  • odgovarajuća prostirka i ventilacija i održavanje higijene u jaslama.

Ishrana krava - © Agromedia

Ugljeni hidrati

Održavanjem optimalnog odnosa između kabaste i koncentrovane hrane postiže se uspostavljanje odgovarajućeg odnosa između strukturnih i nestrukturnih ugljenih hidrata u obroku.

Udeo NUH varira od 20 do 45%. Zastupljenost od 40 do 45% se sreće u obrocima u kojima ima manje od 60% SM iz kabaste hrane. Obroci sa visokim udelom kvalitetnih kabastih hraniva i malim udelom koncentrata mogu da budu deficitarni u NUH. Davanje adekvatne količine NUH utiče pozitivno kako na udeo proteina tako i na mlečnu mast.

 

Nastavak na sledećoj strani… 

Naklijala pšenica može da se koristi u ishrani stoke

U ishrani životinja najčešće se koristi celo zrno žitarica, ali naklijavanje pšenice može značajno da poboljša kvalitet stočne hrane. Zato, ukoliko gajite pšenicu, a čuvate i stoku, obavezno pročitajte sledeći tekst!

Dr Ivo Đinović @agromedia


Svi preživari u prirodi pasu i zimi se snalaze za hranu:
 brste grane, kopaju sneg, traže nešto zeleno da pojedu. Kada držimo stoku i domaće životinje zatvorene i hranimo ih samo suvom hranom, njihov jelovnik u pogledu salata prilično je siromašan.

 

Setva pšenice u optimalnom roku i padavine, kojih je bilo sporadično u manjoj ili većoj meri, glavni su razlog za dobar razvoj ovog useva. Vlage u gotovo svim rejonima ima dovoljno u površinskom sloju, ali se još o potpunoj sigurnosti za razvoj pšenice do žetve ne može govoriti. Utvrđeno je da se usevi pšenice nalaze u fenofazi od razvijenog jednog do tri lista pa do početka bokorenja.

Više dnevne temperature nisu izazvale prekid mirovanja!

Prema izveštaju prognozno-agrometeorološke službe iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, decembar 2017. godine bio je znatno topliji u odnosu na višegodišnji prosek. Tokom decembra je zabeleženo više padavina nego što je uobičajeno, a najviše ih je bilo na jugoistoku Srbije, do 150 mm po metru kvadratnom.

Polje pšenice - © Danijela Jovanović/Agromedia

Zaliha vlage u sloju zemljišta do 1 m dubine je na najvećem delu teritorije Srbije dobra, oko 140 mm po metru kvadratnom, a ponegde i više od toga.

Krajem godine je u ranim jutarnjim satima u mnogim proizvodnim područjima bilo slabih do umerenih mrazeva na visini do dva metra.


Temperature vazduha
 su u granicama višegodišnjih proseka, a takođe su i normalni uslovi vlažnosti. Posle neuobičajeno toplog vremena koje je obeležilo početak januara, u drugoj nedelji je došlo do manjeg pada temperature praćenog tek ponegde slabim padavinama.

 

Nastavak na strani br. 2

Usevi u dobrom stanju najavljuju dobru žetvu

Neuobičajeno visoke temperature početkom ove kalendarske godine su srećom trajale kratko tako da nisu mogle da isprovociraju kretanje sokova kod prezimljujućih biljaka.


Pšenica - © Danijela Jovanović/Agromedia


Povišene temperature vazduha
 u dosadašnjem delu zime omogućile su da se i kasno posejani ozimi usevi dobro razviju i pripreme za eventualnu pojavu niskih temperatura. Izostanak jakihzimskih mrazeva odgovara usevima posejanim posle optimalnog roka.

Ako pšenica tokom razvoja nije izložena temperaturama od 0 do 10 stepeni u trajanju od najmanje 40 dana, neće moći dalje da se razvija i raste!

 

Setva pšenice u optimalnom roku i padavine, kojih je bilo sporadično u manjoj ili većoj meri, glavni su razlog za dobar razvoj ovog useva. Vlage u gotovo svim rejonima ima dovoljno u površinskom sloju, ali se još o potpunoj sigurnosti za razvoj pšenice do žetve ne može govoriti. Utvrđeno je da se usevi pšenice nalaze u fenofazi od razvijenog jednog do tri lista pa do početka bokorenja.

Više dnevne temperature nisu izazvale prekid mirovanja!

Prema izveštaju prognozno-agrometeorološke službe iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, decembar 2017. godine bio je znatno topliji u odnosu na višegodišnji prosek. Tokom decembra je zabeleženo više padavina nego što je uobičajeno, a najviše ih je bilo na jugoistoku Srbije, do 150 mm po metru kvadratnom.

Polje pšenice - © Danijela Jovanović/Agromedia

 

Nastavak na strani br. 2

Климу, телевизор и радијаторе заменио сламарицом, шпоретом на дрва и купањем у Морави: Милош из Београда има важну поруку за младе у градовима

Под је земљани и прекривен је поњавама од конопље, зидови су од блата и плеве, а извор воде је у дворишту. Намештај је минималистички: „душеци“, односно сламарице на креветима пуњени су листовима кукуруза, у соби су и једна пећ и један дрвени сто. Изолација је одлична: лети је пријатно, а зими се простор лако загреје.

Интернета нема, као ни телевизије, а највећи потрошач струје је сијалица. Храна се спрема на шпорету на дрва.

У припреми је парно купатило, односно старински спа: туш за који се вода греје на дрва. До тада, власник куће и његови гости купају се у Западној Морави.

Реч је о Милошу Вукчевићу (38) из Београда, економисти за маркетинг, који се после живота и рада у Србији и на Малти окренуо селу и производњи воћа и ракије. Прича да је одлука да врати живот на породично имање дошла спонтано и у правом тренутку.

У селу које се налази на 230 км од Београда борави од априла до првих зимских дана. Стара кућа у српском стилу, чакмара са винским подрумом, која је тема ове Приче са душом, направљена је пре око 120 година у Почековини, крај Трстеника, једном од најстаријих села у Расинском округу. Последњи становник у њој је живео до 1984. године, а онда је, након 30 година један наследник решио да је обнови.

“Прадеда је овде последњи становао, јер се деда одавно преселио у Београд. Тамо сам ишао са породицом викендима као дечак, али нисмо дуго остајали. Ни сам не знам због чега сам овде пожелео да дођем те 2013. године. И срце и глава су ми говорили да тако треба да урадим.

 

Наставак на следећој страни… 

Škorpije, evo kada možete da očekujete DIVAN SUSRET, Devicama kraj dana donosi PREOKRET

 

 

OVAN

Ovnovi danas mogu osećati povećanu nervozu zbog promene vremena. Neki pripadnici ovoga znaka će imati i zdravstvenih tegoba u predelu stomaka. U drugoj polovini dana mogu imati manjih razmirica sa decom.

BIK

Bikovi danas mogu ostvariti kontakte sa ljudima sa kojima se nisu čuli već duže vremena. Neki pripadnici ovoga znaka če se potruditi da saznaju nešto o osobi koja ih zanima, ali odgovor im se najverovatnije neće dopasti.

BLIZANCI

Blizanci se mogu mučiti sa povećanom nervozom početkom dana. Neki pripadnici ovoga znaka če steći utisak da im ništa ne ide po planu, i da drugi imaju mnogo više sreće od njih.

RAK

Ovaj dan će biti odličan za mnoge pripadnike ovoga znaka . Neko će im vidno popraviti raspoloženje i učiniti ih vidno srećnima. Oni koji danas idu na neku proslavu, mogu upoznati fenomenalnu osobu.

LAV

Ovaj dan će biti malo naporan. Mnogi pripadnici ovoga znaka će biti iznervrani ponašanjem jedne neodgovorne ženske osobe. Krajem dana situacija se popravlja.

DEVICE

Device se danas mogu mučiti sa roditeljima, ili nekom brigom povezanom za njih. U drugom delu dana na vrat će im se nakačiti neki nedovršeni poslovi.

 

 

Nastavak na strani br. 2