Kako odabrati drvo za savršeni vrt

Kako odabrati drvo za savršeni vrt

јун 24, 2018 Off By coki

Forma krošnje, oblik koji će vremenom nastati je presudan kada je u pitanju uklapanje sadnice drveta u postojeći vrt. Međutim, pored svega, treba imati u vidu i veličinu koju će biljka postići, kakav je tip korena, hoće li ometati objekte ili staze u budućnosti, otpornost na hladnoću, sušu, zagađenje i slično. Da li će cvetati, i kada je cvetanje, da li su plodovi dekorativni, i koja je nijansa boje listova tokom jeseni.

Japanska trešnja - © Pixabay


Dekorativnost kore
 na stablu drveta, je aspekt, koji dolazi do punog izražaja tek kada bilka postigne određenu dimenziju. Potrebno je više godina, nekada i desetine, da bi se postigla dekorativnost stabla. Mada kod nekih vrsta, dekorativnost stabla je i kod mladih biljaka izražena a to su breza, bukva, trešnja, trepetljika. Ukoliko odaberemo stablo za poziciju u vrtu, gde će se neposredno pored samog stabla postaviti klupa za sedenje, onda je veoma bitno misliti na izgled kore stabla, jer će biti neposredno posmatrana.

Mozaična slika kore kod Platana ili kod Zelkove, je svima poznata, sveža oker boja, sa delovima stare kore braon boje, koja se vremenom ljušti, i ostavlja zelene tragove. Masivno stablo, jako razvijeno a otporno vremenske uslove, nedostatak vode i hladnoću.

Breza, je pravi primer, dekorativne kore stabla. Bela boja, stabla i grana, kod starijih stabala izbrazdana naprslom korom, crne boje, koja pojačava kontrast. Biljka otporna i zahvalna za gajenje, a ima svetlu krošnju.

 

Nastavak na strani br. 2

Стране: 1 2